top of page

Persondatapolitik

1.    Generelt

1.1.    Denne persondatapolitik beskriver hvordan High Performance Teaching - Living Voice (CVR 33018932 ) (fremadrettet ”Living Voice” eller ”vi”) indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1.2.    Politikken er gældende for de personoplysninger, som

1) du afgiver til Living Voice i forbindelse med et køb på livingvoice.dk

2) retter henvendelse til Living Voice i anden forbindelse (kundeservice) vedrørende ordrer, produkter eller lignende. 

Derudover vedrører persondatapolitikken også de personoplysninger, som Living Voice indsamler når du besøger vores hjemmeside, livingvoice.dk

1.3.    Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang, vi videregiver dem til tredjeparter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning i form af;

•    EU persondataforordningen (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter ”persondataforordningen”), samt

•    databeskyttelsesloven af 17. maj 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter ”databeskyttelsesloven”).

1.4. Living Voice er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, der er beskrevet heri, kan du kontakte os på info@livingvoice.dk

 

2.    Vores behandling af dine personoplysninger

2.1.    Anvendelse af livingvoice.dk

2.1.1.    Når du besøger livingvoice.dk, anvender vi cookies til at indsamle personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger dette data til statistik og adfærdsmønstre på livingvoice.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.

2.1.2.    Du kan læse nærmere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen i vores cookiedeklaration på livingvoice.dk 

2.1.3.    Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på livingvoice.dk med relevante tilbud og indhold.

2.1.4.    Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt retargeting på bl.a. sociale medier og display annonceringer, hvis du har givet samtykke hertil, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

2.1.5.    Oplysninger indsamlet på livingvoice.dk slettes som udgangspunkt efter de angivne regler i Living Voices cookiedeklaration.

 

2.2.    Køb eller returnering af varer på livingvoice.dk

2.2.1.    Når du foretager et køb eller returnering af varer på livingvoice.dk så indsamler vi de oplysninger, som du selv angiver (navn, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket leveringsmetode, betalingsinfo). Derudover indsamler vi oplysninger om hvilket produkt du køber.

Formålet med denne indsamling er, at vi kan levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, at vi kan kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.2.3.    Derudover indsamler og behandler vi dine personoplysninger til at overholde de juridiske forpligtelser vi har som selskab i forbindelse med regnskabsaflæggelse, samt til at forhindre misbrug og svig i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

2.2.5.    For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på few (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring. For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring. For øvrige personoplysninger opbevarer vi kun disse så længe vi har et sagligt relevant formål til behandlingen.

  

2.5.    Sociale medier

2.5.1.    Vi indsamler og behandler de oplysninger, som du slår op på vores sociale platforme i form af Facebook og Instagram. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Vi anbefaler, at du i tillæg til denne politik, gør jeg bekendt med de respektive databeskyttelsespolitikker for henholdsvis Facebook og Instagram.

2.5.2.    Dine opslag og personoplysninger vil være tilgængelige for andre i overensstemmelse med de almindelige slettefrister for henholdsvis Facebook og Instagram, medmindre vi eller du selv sletter dem inden da. Vi forbeholder os retten til at slette ethvert opslag, som vi finder upassende, stødende, misvisende, racistiske eller politisk ukorrekte eller på anden vis uforenelig med Living Voices brand og værdier.

2.5.3.    Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores sociale platforme erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

 

 

3.    Videregivelse af data til tredjepart

3.1.    Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik.

3.2.    Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder når dette følger af en retlig forpligtelse. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

3.3.    Når du foretager et køb på livingvoice.dk videregiver vi relevante personoplysninger i form af navn, leverings-/forsendelsesadresse samt kontaktoplysninger til Living Voices logistikpartner som håndterer denne proces for Living Voice.

3.4.    Hvis du ønsker at returnere en vare købt på livingvoice.dk udveksler vi dine personoplysninger med vores pengeinstitut med henblik på at kunne tilbageføre din betaling.

3.5.    Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på livingvoice.dk Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere.

3.6.    Nogle af disse samarbejdspartnere er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., der er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardaftaler for overførelse af personoplysninger.

 

4.    Dine rettigheder og klageadgang

4.1.    Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i medfør af databeskyttelseslovgivningen.

4.1.1.    Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Living Voice har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender disse personoplysninger. Du har endvidere ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

4.1.2.    Skulle vi mod forventning behandle urigtige oplysninger omkring dig, f.eks. en forkert leverings-/faktureringsadresse, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. 

4.1.3.    I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det).

4.1.4.    Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.1.5.    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies.

4.1.6.    Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

4.1.7.    Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@livingvoice.dk

 

4.2.    Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via kundeservice@livingvoice.dk Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

5.    Ændringer og seneste opdatering

5.1.    Vi udsender meddelelse om alle væsentlig ændringer af denne persondatapolitik, herunder navnlig ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder via en af de kommunikationskanaler du har valgt. Har du ikke accepteret, at vi kan kontakte dig, kan du altid finde den gældende persondatapolitik på www.livingvoice.dk

5.2.    Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

5.3.    Persondatapolitikken er senest opdateret d. 14/10 2020

bottom of page