top of page

Anmeldelse af Stemmens Magi af Line Sofie Andersen

Line Sofie Andersen

 

Jeg vil meget gerne tilslutte mig den varmeste anbefaling af denne fine bog som indeholder så værdifulde indsigter og perspektiver.

Den dybe refleksion og bevidstliggørelse som Meretes ord og læringer vækker gennem bogen bibringer gennem konkrete anvisninger og værktøjer en unik viden og blik for det forhold, at "Stemmearbejdet er en kilde til visdom og selvindsigt".

Jeg takker dig Merete for, at du på så elegant og generøs vis deler din store viden. 
Samt fordi du empatisk husker os på det forhold, at stemmen er et yderst kraftfuldt, iboende redskab som vi allerede besidder. 
Vi skal blot lærer at mestre den og blive bevidst om dets forløsende kraft.

Bogen hedder som bekendt "Stemmens magi". Men i min optik er der ligeledes et magisk element i at besidde så kompetent og nærværende en formidlingsevne om så stort et emnefelt som du Merete i denne fantastiske bog udviser.

Jeg håber på talrige kommende bøger fra din hånd om dette spændende felt som du har gjort til din livsmission at udbrede.


 

bottom of page